Miques, 2013

© Rosa Maria Arrazola

Disseny d'Anna Ballesté